Sürdürülebilir Tasarım, Sürdürülebilir Yaşam

surdurulebilir tasarim

Bizler hayalini kurduğumuz tasarım ürünlerimizi hayata geçirirken sadece fikrin parlaklığından ya da benzersizliğinden yola çıkmıyoruz…

Bizim için fikrin değerini belirleyen; çözüm odaklı ve sürdürülebilir olmasıdır. Bürotime olarak yeteneğimizi bireysel odağımızın dışına çıkartıp yaratıcılığımızı dünyaya, dünyanın ihtiyaçlarına ve toplumsal faydaya dayandırıyor, geleceğimize yatırım yapma merakı ve isteği taşıyoruz.

Sürdürülebilirliğin ise tek merkezli olmaması gerektiğine inanlardanız. Bizim için sürdürülebilirlik; prensiplerimizin ve hayata bakışımızın tamamıdır. Bizler hayata geçirdiğimiz ürünlerimizin; fikir aşamasından tasarımına, üretiminden dağıtımına kadar daimi olması gayesi güderek ortak bir idealin peşinden koşuyoruz.

Ortak idealimiz için benimsediğimiz “Sürdürülebilir Tasarım” inancımızın temelini; Fikirde Empati, Sağlık için Ergonomi, Nitelik için Fonksiyonellik ve Estetik, Kullanıcı için Kullanılabilirlik, Talepte Erişilebilirlik, Rekabette Özgünlük, Üretimde ise Çevre Odaklılık oluşturuyor.

TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3

Fikirde Empati: Tasarım Odak Noktamızı Kullanıcıların İhtiyaçları Belirler

Anlayamadığımız hiçbir sorunun çözümü olamayız. Tasarımın ise odak noktalarından biri problem tespiti yaparak çözüm üretebilmektir. Bizler; ürünlerimizi tasarlarken kendi gözlerimizi kapatır kullanıcının gözlerinden tanımlamalar yaparız. Ürünlerimizin sadece memnuniyetine odaklanmaz, her zaman için kullanıcının ürünle bağ kurabilmesini esas alırız. Kullanıcıların tek bir ihtiyacını çözmek yerine hayatlarını iyileştirecek çözümler sunarız.

Sağlık İçin Ergonomi: İnsan, Sağlık ve Çevre Odaklı Tasarım

Bizim ortak idealimiz; tanım itibariyle belirli bir yer ve zaman için ulaşılabilirlik değil; ısrarlı ve dinamik bir süreçle sürdürülebilirliğe ulaşmaktır. Bunun için sürdürülebilir yaşam politikasını benimser ve insan-ekosistem dengesi içinde ürünlerimizin neredeyse tamamında “ergonomi”yi esas alırız. İnsanlığın fiziksel ve psikolojik özelliklerini anlamlandırarak; insanın çevreyle uyumuna uygun ürünler tasarlarız. Bizler; tüm tasarımlarımızda kullanıcıların yaşam koşullarını iyileştirip hayat kalitelerini artırarak kullanıcıların üretken, güvenli, rahat ve etkili olmalarını amaçlarız. Ürünlerimiz kullanılırken kullanılan ortamın hava kalitesini bozmaz ve zararlı gaz salınımı (VOC) yapmaz.

Nitelik İçin Fonksiyonellik ve Estetik: Zamansız Sürdürülebilir Ürün Tasarımı

Belli bir amaca hizmet etmeyen ürün tasarımı işlevsel değildir. Endüstriye yönelik ürünlerin tasarımında ürünün işlevselliği ön planda olsa da kişisel beğenilerin de önemsenmesi gerekir. Bürotime olarak hayata geçirdiğimiz her ürünümüz bilinçli bir düşüncenin sonucudur. Fonksiyonelliklerinin yanında yaratıcılık katarak estetik bir boyut atlatma ve zamansız, sürdürülebilir ürünler tasarlama misyonu ediniriz. Çünkü bizim için estetik sadece sanatsal bir ürünün taşıyabileceği bir nitelik değildir. Kullanıcılar Bürotime ürünlerini kullanarak sorunlarının çözümlerini giderirken sahip oldukları mekan ve ürün uyumu ile kendilerini hem psikolojik hem de fiziksel bütünlük içinde hisseder.

Kullanıcı için Kullanılabilirlik: Rahat ve Sorunsuz Ürün Kullanımı

“İyi bir deneyim yaşamak hepimizin hakkı” misyonu ile tasarladığımız ürünlerimizde verimlilik, kullanıcı tercihi, fiziki durum, kullanıcı davranış ve becerilerini dikkate almayı amaçlarız. Kullanıcının amacına ulaşabilmesi ve ürünü kullanırken zorluk yaşamaması için ürünün kullanımının nasıl olabileceğinin basit ve anlaşılabilir olmasına özen gösteriyoruz. Ürünlerimizi tasarlarken etkililiği, etkinliği, performansı ve kullanıcı memnuniyetini göz önünde bulunduruyoruz.

Talepte Erişilebilirlik: Evrensel Tasarım İnancı ile Sürdürülebilir Ürünler

Bizim için önemli olan “ürünün her zaman ve her koşulda kullanılabilir” olmasıdır. Bizler insan hareketini kısıtlamak yerine erişilebilirliği kolaylaştırma yoluna gidiyoruz. Tüm ürünlerimizi fiyat, performans, erişilebilirlik ve estetik kavramlarını dikkate alarak tasarlıyoruz. Modern üretim otomasyon sistemlerimiz sayesinde hızlı üretim ve hızlı teslimat gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizde 58, yurtdışında ise 20’yi bulan franchise ağı ve 53 ülkede 150’den fazla satış noktası ile kullanıcılarımızla buluşuyoruz. Günlük 2 bin ünite mobilya üretim kapasitemiz ile Endüstri 4.0 (Yeni Nesil Üretim Teknolojisi) yolculuğumuzda hammadde tedariği, üretim, paketleme, teslimat ve satış sonrası desteğe kadar uzanan tüm süreçlerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyoruz.

Rekabette Özgünlük: Sürdürülebilir Yaşam Bizim Sosyal Sorumluluğumuz

Bizler her zaman en özel ve en değerli olanın peşinden koşanlarız… Satış politikalarına değil hizmet politikalarına inanlardanız. Ürünlerimizi kullanan kullanıcılar bizimle birlikte ortak idealimiz olan sürdürülebilir yaşam anlayışımıza dahil olur. Bizler özgünlüğün sadece ürünün rengi, deseni, kumaşı ve fonksiyonu özelinde değil; farkındalık yaratma, dünyaya fayda sağlama, toplum bilinci oluşturmakla da ilgisi olduğunu biliyoruz. Bizim ürünlerimizi deneyimleyen her kullanıcı aynı zamanda dünya için kurduğumuz hayalimizin de bir ortağıdır.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

surdurulebilir tasarim 9

Üretimde Çevre: Odağımız Geri Dönüşüm

Dünya kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasından önce bugün için çalışmanın yarını daha da güzelleştireceğine olan inancımız ile doğaya bir bütün ve uyum içinde yaklaşmamız gerektiği inancı taşıyoruz. Bürotime olarak; “Bugüne öncülük, yarına miras” anlayışını benimseyerek tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik çerçevesi içinde gerçekleştiriyoruz.

Çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim faaliyetlerimizin yanında ülke ekonomisine ve fırsat eşitliğine de katkı sağlayarak; tüketim, üretim, iş hukuku, sanayi inovasyonu, altyapı ve atık yönetimi konularında dikkatli ve özenli çalışmalar yürütüyoruz.

surdurulebilir tasarim 7

Ofis Mobilyalarında Sıfır Atık

Bürotime olarak, hayata geçirdiğimiz Entegre Yönetim Sistemi Politikamızla ofis mobilyalarında çevre ve insan sağlığını riske atmayan ham madde kullanımına özen gösteriyoruz.

Sıfır atık politikamız ile yüzde yüz geri dönüşüm elde ediyoruz. Deri ürünlerimizden çıkan atık parçalarını ayakkabı sektöründe değerlendirebilmek adına ayrıştırıp, paketliyoruz. Kağıtlarımızı ise toplayarak geri dönüşüme gönderiyoruz.

Mobilya üretimimizden artan orman ürünlerini yeniden kullanılabilecek alanlara sevk ediyoruz. Uyguladığımız geri dönüşüm programımızla yılda 60 bin metre kare ormanlık alana tekabül eden bir alan kurtardık. 

140 bin metre karelik alanda faaliyet gösteren fabrikamızda kimyasal kirlilikten kaçınmak ve insan sağlığını ön planda tutmak adına sıfır atık çalışmalarımızı her geçen gün artırmayı amaçlıyoruz.

surdurulebilir tasarim 1

Elektrik tüketimini en aza indirdik.

Fabrikamızın tamamını gün ışığından en iyi şekilde yararlanacak düzeyde kurgulayarak elektrik kullanımını en aza indirgemeyi amaçlıyoruz. Gün içerisinde fabrikamızda, üretim alanlarında hiçbir aydınlatma ünitesine ihtiyaç duymadan çalışmayı sağlıyoruz. Hem makinaların güvenliğini sağlamak hem de çalışanlarımıza daha iyi bir çalışma ortamı sunmak için fabrikalarımızın zemininin altını bakır levhalar ile kapladık. Böylece üretim esnasında oluşan statik elektrik topraklandığı için sorun yaratmıyor. Ayrıca tüm elektrik tesisatımızı fabrikamızın tavanında yer alan kirişlerde konumlandırarak yüksek enerji akımının yaratacağı sorunları ve tehlikeleri engelledik. Fabrika binamızın çatısında bulunan güneş panelleri ile elektrik üreterek yenilenebilir enerjiye katkıda bulunuyor; küresel ısınma ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

surdurulebilir tasarim 2

Hava kirliliğini önlüyoruz.

Solvent içermeyen su bazlı boyalar kullanıyoruz. Boyaların daha yüksek mukavemetle yüzeye tutunması ve dayanıklılığı artırması için azot teknolojisi kullanıyoruz. Azotu üretirken ortaya çıkan oksijeni fabrikamızın hava kalitesi düşük birimlerine pompalayarak havayı yeniliyoruz. Toz boya hattında her renk için ayrı kabin kullanıyoruz, bu sayede kabin temizliği sebebiyle oluşacak atıkları önlemiş oluyoruz. Geri kazanım sistemi ile sıfır atık ile çalışıyoruz. Fire boyaları iskelet vb iç kısımların boyanmasında kullanıyoruz. Fabrikamızda üretimden kaynaklanan odun talaşlarının, buhar kazanında yakılması yöntemi ile tesis enerjisi elde ediyoruz. Organik atıkların yakılması işlemi sonucunda atmosfere verilen baca gazı ve toz emisyonlarının düzenli olarak ölçümlerini yapıyoruz ve elde edilen değerler Çevre Mevzuatı (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) kapsamında belirtilen standartların yanı sıra dünya standartlarında belirtilen sınır değerlerinin bile altında kalıyor.

surdurulebilir tasarim 8

Kağıt tüketimini azaltıyoruz.

Bilgisayarlı kutu makinası sayesinde ürüne özel kutu yapılarak, ambalajlama sisteminde gerçekleştirdiğimiz fire miktarı %70 oranında düştü. Cam, metal ve kağıt atıklarını depolayıp ücretsiz olarak geri dönüşüm tesislerine düzenli olarak teslim etmekteyiz. Atıkların geri dönüşümü ile yılda 3200 ağacın kesilmesini önlüyoruz. Ayrıca Konya- Antalya Karayolu üzerinde bir “Hatıra Ormanı” oluşturduk.

  • 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi’ yarışmasında ‘Konya İl Birincisi’ seçildik.
  • Üretimde benimsediğimiz sürdürülebilir yaklaşım doğrultusunda insan sağlığını koruyan, yaşam kalitesini iyileştiren ve kullanıcıya iç mekan hava kalitesi yüksek ortamlar sunabilmek için 2014 yılında, Türkiye’de GREENGUARD Gold sertifikası almaya hak kazanan ilk ofis mobilya üreticisi unvanını elde ettik. LEED ve BREEAM gibi yeşil bina sertifikaları talep eden kuruluşların ilk tercihiyiz.
  • Bürotime olarak genç yeteneklere ilham veren ve kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını destekleyen insan kaynakları politikamızla da sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olacağına inanıyoruz. Kadın istihdamını arttırabilmek adına İŞKUR ile ortaklaşa bir çalışma yürüterek valilikten yardım alan, sığınma evlerinde kalan, eşinden ayrılarak çocuklarına yalnız başına bakmakla yükümlü olan ihtiyaç sahibi 10 kadına, 39 gün boyunca üretim tesislerinde mobilya döşemeciliği kursu verdik. Mesleki eğitim sertifikalarını almaya hak kazanan kadınlar, Bürotime mobilya üretim departmanında çalışmaya başladı.

Üniversite – sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik projelerde de etkin rol almaya devam eden Bürotime, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğü “İş Yeri Eğitimi” (Intern Mühendislik) programı ile genç mühendis adaylarının iş hayatına ve sanayiye adaptasyon sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Sepetiniz

Bürotime Online Satış
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz ?

KVKK Aydınlatma metni